samjko.uz Самарканд вилояти кишлок хужалиги ва сув бошкармаси Copyright 2021
<!*> /news/view/alias/“Қilgan_ishimizdan_қiladiganlarimiz_kўp” /news/view/alias/“Қilgan_ishimizdan_қiladiganlarimiz_kўp”

*


]]>
12.05.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/“eҳtiyotsizlikdan_eҳtiyot_bўling_” /news/view/alias/“eҳtiyotsizlikdan_eҳtiyot_bўling_”

*


]]>
12.05.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/matbuot_anzhumaniga_keling_ /news/view/alias/matbuot_anzhumaniga_keling_

*


]]>
11.05.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/_obodonchilik_ishlari_қizғin__ /news/view/alias/_obodonchilik_ishlari_қizғin__

*


]]>
10.05.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/_komissiya_ish_boshladi__ /news/view/alias/_komissiya_ish_boshladi__

*


]]>
10.05.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/_xotira_abadij__Қadr_muҚaddas_ /news/view/alias/_xotira_abadij__Қadr_muҚaddas_

*


]]>
10.05.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/kўp_қavatli_ujlarga_issiқlik_beriladi /news/view/alias/kўp_қavatli_ujlarga_issiқlik_beriladi

*


]]>
07.05.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/9_maj_–_“xotira_va_қadrlash” /news/view/alias/9_maj_–_“xotira_va_қadrlash”

*


]]>
06.05.2021 Другие
<!«Пусть у нас будет процветающая Родина».> /news/view/alias/bizdan_obod_vatan_қolsin /news/view/alias/bizdan_obod_vatan_қolsin
/news/view/alias/bajramga_tajyorgarlik_қizғin
    /news/view/alias/bajramga_tajyorgarlik_қizғin			
    
    
    
Перейти к странице: