samjko.uz Самарканд вилояти кишлок хужалиги ва сув бошкармаси Copyright 2021
<!*> /news/view/alias/sajyor_Қabul /news/view/alias/sajyor_Қabul

*


]]>
27.10.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/bajramingiz_muborak_bўlsin_ /news/view/alias/bajramingiz_muborak_bўlsin_

*


]]>
25.10.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/55_yosh_muborak_ /news/view/alias/55_yosh_muborak_

*


]]>
25.10.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/kattaқўrғon_tumanida_bolalar_majdonchasi_fojdalanishga_topshirildi /news/view/alias/kattaқўrғon_tumanida_bolalar_majdonchasi_fojdalanishga_topshirildi

*


]]>
25.10.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/isitish_mavsumi_boshlandi /news/view/alias/isitish_mavsumi_boshlandi

*


]]>
22.10.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/kuz_қish_mavsumiga_tajyorgarlik_“maҳallabaj”_va_“xonadonbaj”_tizimi_asosida_olib_borilmoқda /news/view/alias/kuz_қish_mavsumiga_tajyorgarlik_“maҳallabaj”_va_“xonadonbaj”_tizimi_asosida_olib_borilmoқda

*


]]>
20.10.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/nizom_bilan_tanishing /news/view/alias/nizom_bilan_tanishing

*


]]>
19.10.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/_ajnidaқiқada /news/view/alias/_ajnidaқiқada

*


]]>
16.10.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/ro /news/view/alias/ro

*


]]>
16.10.2021 Другие
<!*> /news/view/alias/697_elon_ /news/view/alias/697_elon_

*


]]>
16.10.2021 Другие